Senaste inläggen

Av Martina Nilsson - 3 juli 2012 18:19

 Läste i tidningen Papas att du säger att du bara har ETT förslag för att minska kvinnors obetalda hushållsarbete, (och dessutom ett fullständigt urbotat dumt förslag om pigavdrag) förstår att du kan behöv lite råd, tips och fakta. Du är välkommen att slå en signal, är ofta vaken sent så ring när du vill. Jag kan tom erbjuda mig att ta över ditt jobb vilken sekund som helst eftersom du verkar gå på tomgång och kanske behöver en paus redan innan 2014 då du slutar. mvh Martina Nilsson, Malmö

ANNONS
Av Martina Nilsson - 22 november 2011 10:29

 
 

Under en tid har vi i media kunnat följa rapporteringen om vanvård och kvalitetsbrister i de privata vård- och omsorgsförtagen. Vänsterpartiet har därför synat Malmös privata vårdbolag i sömmarna. Även här beräknas de tre största företagen göra stora vinster och detta i flera fall på bekostnad av personaltätheten.

Vinsten som de tre största privata vårdföretagen Carema, Attendo Care och Förenade Care beräknas ta ut enbart i Malmö uppskattas till ca 21 miljoner på årlig basis. Rapporten ”Vinster i den privata vården i Malmö” - klicka på länken.


– Människors behov av vård och omsorg måste gå före vinst i privata fickor. Det är rena Hitchcock att vissa kan få göra sig miljonvinster på andras sjukdom och vanvård. Det måste bli ett stopp för det här och jag är glad att majoriteten i Malmö sagt att vi ska se över fördelarna med att ta över välfärdstjänster i kommunal regi när avtal för upphandlad verksamhet löper ut, säger Martina Nilsson (V) kommunalråd Malmö.


– Privatiseringarna inom vården gör att skattepengar går till vinst istället för välfärd, dessutom att skattemiljoner förs ut ur landet till skatteparadis. Vi vill att varje skattekrona ska gå till välfärden och inte en enda krona till riskkapitalisternas bankkonton, säger Anders Skans (V) gruppledare Vänsterpartiet Malmö


För mer information kontakta:

Martina Nilsson: 0708-16 17 09

Anders Skans: 0709-13 06 12

Sara Svensson, presskontakt: 0709-13 44 10

ANNONS
Av Martina Nilsson - 7 september 2011 11:02

Äntligen!


Idag klubbade äntligen kommunstyrelsen beslutet om att införa progressiva avgifter inom förskolan. Det vill säga de som tjänar mindre får också lägre förskoleavgift. De hushåll som har en månadsinkomst på under 10 000 blir förskolan gratis för.


Vi vet att barnfamiljerna blir allt fattigare, barnfattigdomen har ökat explosionsartat och allt fler har tvingats leva på grundnivån (180 kr om dagen före skatt) i föräldraförsäkringen. Malmö är den stad med högst barnfattigdom i landet, och särskilt tufft har ensamstående föräldrar (mammor) det.


Så idag är det bättre, vi har tagit ett ytterligare steg i kommunen för att göra det lite bättre, vilket inte alltid är så lätt när vi har en borgerlig regering som vägrar se barnfattigdomen. Men i Malmö har Vänsterpartiet ialla fall nu äntligen lyckats få igenom ytterligare en reform för att göra skillnad.


Vänsterpartiet gör skillnad för de här frågorna för förutom att vi fått igenom  progressiva avgifter i förskolan har vi tidigare sagt nej till alla avgifter i skolan, rätt till 30-timmars förskola för barn till arbetslösa, gratis inträde för alla under 20 på museet, sänkt avgift till kulturskolan, avsatt pengar för att höja lönerna i de lågavlönade kvinnodominerade yrkena, ob-förskola och nattis  - för att bara nämna några få andra viktiga politiska förslag som vänsterpartiet drivit och fått igenom.


Progressiva avgifter i förskolan - Vänsterpartiet gör politisk skillnad i Malmö!


Av Martina Nilsson - 27 maj 2011 11:01

Och idag firar jag att det badet som jag förespråkar här nedan också är det som kommer att byggas! En politisk seger som är viktig och rolig, idag är jag riktigt riktigt glad!  Malmö 2011-06-16

________________________________________________

 

Igår diskuterades frågan om nya badhus i Malmö, tyvärr tycker jag inte att huvudfrågan som är skillnaden mellan de olika förslagen kommit fram så bra som det borde. Men här är iaf det inlägg och repliker jag hade i gårdagens debatt:Malmö kommunfullmäktige 2011-05-26

 

Jag är kommunalråd med beredningsansvar för fritidsfrågor – men i den här frågan förespråkar jag inte kommunstyrelsens förslag


För Moderaterna, folkpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna enades om ett förslag till bad i hyllie. Ett bad med en 25 metersbassäng och två undervisningsbassänger och det är det som ligger som kommunstyrelsens förslag .


Frågan idag handlar om vilket bad vi vill bygga i Hyllie, vad vi tror är bäst för Malmö.


Jag yrkar bifall till reservationen från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.


Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag innehåller en 50 metersbassäng istället för bara 25, vårt bad innehåller också två undervisningsbassänger, vårt bad innehåller en hoppbassäng, en familjedel med småbarnspool, varmpool, bassänger med ökad tillgänglighet för rörelsehindrade, utomhusdel och vattenrutschbanor, bubbelpool, relaxavdelning och gym.


Det är de här två förslagen som står mot varandra idag: det lilla badet som M, Mp, Fp och SD står bakom och det utbyggda familjebadet som vi i S och V företräder.


Vårt alternativ hade varit bättre för Malmö.


Malmö är en stad med hög barnfattigdom, en stad med låg simkunnighet. 32 % av barnen i Malmö är i årskurs fem inte simkunniga. För att öka simkunnigheten krävs såväl ordentligt med undervisningsmöjligheter som förutsättningar för vattenvana. Något vårt förslag med utbyggd plask, lek och familjedel tillgodoser.


Det är vårt förslag till badanläggning som gör att barnfamiljer spenderar sin lediga söndag på badet vilket ger barn möjligheter till vattenvana och i förlängningen simkunnighet.


I senaste resultatet från Malmö panelen ser vi också att badhus är den fritidsanläggning som främst efterfrågas av Malmös småbarnsföräldrar. Vi vill tillgodose de behov som finns i Malmö.


I vårt förslag till bad i Hyllie finns en relaxavdelning och vattenrutschbanor. Utredningen visar att detta är funktioner som lockar besökare i alla åldrar. Att det är något som byggs i de flesta nya bad i kommuner runt om oss, i Lund tillexempel. Och att det har betydande inverkan på besöksfrekvensen och därmed intäkterna. Äventyrsdelen på Aq-va- kul inbringar i dagsläget ca 7-8 Mkr om året.


Fritidsförvaltningens undersökning om ungas fritid visar också att 80 % av de tillfrågade önskar sig fler möjligheter till äventyrliga och spontana fritidsmöjligheter. Med Vänsterpartiet och Socialdemokraternas förslag vill vi tillgodose de behov som finns i Malmö.


I vårt förslag till bad finns en 50-metersbassäng och en hoppbassäng. En 50-metersbassäng för att garantera att simföreningarna har yta innan den nya simarenan är på plats. För vi vet att aq-va-kuls 50 metersbassäng bara håller i några år till. Hoppbassängen hade gett ökade möjligheter för vattensporter som vattenpolo, undervattensrugby och dykning men också fungerat som träningsbassäng gällande livräddning.


Vårt förslag är en långsiktig satsnig för att föreningslivet ska kunna utvecklas och de samlade simytorna i Malmö ska öka. Med en 50-metersbassäng och hoppbassäng ges mer yta till såväl simundervisning som föreningsliv och allmenhet. Det möter behovet hos Malmös växande befolkning.


Enligt utredningen är det inte dyrare att bygga vårt alternativ; ett utbyggt familjebad med ersättnings arenan och sedan en opitmal simarena än att bygga ett mindre familjebad och en etappbyggd simarena som moderater, miljöpartister med flera förespråkar.


Så frågan idag handlar om Hylliebadet och vad tror vi är bäst för Malmö. Vad vi tror bäst kan tillgodose de behov som finns. Behov av att ha mötesplatser och fritidsmöjligheter på flera ställen och områden i staden, behovet av att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta, behovet av att skapa vattenvana och simkunnighet hos Malmös barn, behovet av att långsiktigt öka föreningarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet och locka fler barn och unga att delta.


Jag är övertygade om att det förslag S och V har lagt är bättre och jag hoppas att det vinner majoritet för det fyller bättre malmöbornasbehov.


Bifall till Vänsterpartiet och Socialdemokraternas förslag


Jag hade även en replik på Moderaternas Anja Sonesson som hävdad att vårt förslag var dyrt och inte en kommunalangelägenhet.

Jag så då såhär:


Enligt utredningen är det förslag som vi i vänsterpartiet och Socialdemokraterna förespråkar - och nu citerar jag utredningen - "Det förslag som ger mest yta och mest optimal anläggning för pengarna, det är också det förslag som enligt beräkningarna ger den lägsta kommunbidragsökningen".


Om vårt förslag till bad är en kommunalangelägenhet? ja, stödet till föreningslivet är en kommunalangelägenhet, ökade fritidsmöjligheter är en kommunalangelägenhet, ökad simkunnighet är en kommunal angelägenhet, vattenvana är en kommunalangelägenhet. Därför är det så viktigt att först prioritera hyllie och det stora badet där som bättre fyller malmöfamiljerna, barnen och föreningslivets behov än en förkrymp anläggning med en 25 plaskedamm.


Varför vill ni hellre bara satsa på och prioritera en tävlingsanläggning i centrum än ett familjebad i hyllie? Vill ni inte skapa mötesplatser i hela staden, vill ni inte att det ska ske satsningar även i andra delar av staden. För att citera välfärdsredovisningen: "Simundervisningen är fortfarande en socioekonomisk fråga, och det är främst barn i låginkomstområden och områden med hög invandrartäthet som har dåliga simkunskaper". Är det inte en kommunaluppgifta att prioritera efter de behov som finns?


Vad tycker du? Kommentera gärna och sprid debatten vidare!


Av Martina Nilsson - 1 maj 2011 15:35

Martina Nilsson (v) kommunalråd i Malmö, Tal 1 Maj 2011

 

Parollen för årets första maj är allas rätt till välfärd. Och jag vill denna dag särskilt uppmärksamma och hylla välfärdens arbetare. Och alla dessa fantastiska stolta starka kvinnor från arbetarklassen.


Ni som har en snittlön på 20 000 medan männen i den privata tjänstemannasektorn har nästan det dubbla. Den svenska snittlönen skiljer 4400 kr mellan kvinnor och män. En lön som inte bara påverkar nu i lönekuvertet utan påverkar min föräldrapenning om jag får barn, min a-kassa om jag blir arbetslös och min pension om jag blir gammal.


Ni arbetarklassens kvinnor som har de fysiskt tyngsta jobben, ni som lyfter, vårdar och hjälper våra äldre. Ni kvinnor som mono tomt sliter ut er i kassan i affären på hörnan. Ni kvinnor vars arbetsdag inte slutar på jobbet utan ni tar även huvudansvar för det obetalda hemarbetet som måste utföras. Kvinnor utför dubbelt så många timmar hushållsarbete som män.


Ni arbetarklassens kvinnor som arbetar deltid för att arbetsgivaren inte ger er något val utan fortsätter organisera arbetet på de kvinnodominerade arbetsplatserna utifrån otryggare anställningar och sämre löner. 46 % av LO -kvinnorna arbetar deltid.


Kvinnor är de som har de osäkraste anställningarna och nästan hälften av LO-kvinnorna arbetar på obekväm eller oregelbunden arbetstid.


Det är arbetarklassens kvinnor som har minst frihet i sitt arbete. Tre av tio LO-kvinnor har inte möjlighet att gå ifrån sin arbetsplats 5 minuter för tex ett toalettbesök utan att be om lov eller kalla in en ersättare.


Sju av tio ensamstående LO-kvinnor med barn kan inte uträtta ett ärende på en timme utan att få löneavdrag.


Fyra av tio LO-medlemmar har inte möjlighet att börja senare en dag och jobba in tiden vid ett annat tillfälle – och lika många kan inte förlägga sin huvudsemester när de vill.Det är arbetarklassens kvinnor som drabbas när allt fler föräldrar tvingas ta ut grundpenning nivån på 180 kr om dagen när de är föräldraledig. Det ger för den ensamstående mamman en föräldrapenning på under 4000 kr i månaden.


Det är arbetarklassens kvinnor som drabbas när välfärden urholkas. När allt mindre av Sveriges resurser går till vår gemensamma välfärd, när regeringen sänker bidragen till kommunerna och när allt färre arbetar inom vård skola och omsorg. Under det senaste året blev det 24 000 färre anställda i välfärden, fast vi hade behövt bli fler. För barngrupperna i förskolan blir allt större, personaltätheten minskar och allt färre av våra ungar klarar skolan.


Det är arbetarklassens kvinnor som drabbas när deras meddelarfrihet försvinner för att välfärden privatiseras och mångmiljardbelopp av våra skattepengar försvinner till skatteparadis och till de privata företagarnas fickor.


Det är arbetarklassens kvinnor som drabbas när vår finansminister moderaten Anders Borg tycker att lönerna i kommunerna ska sänkas. Anders Borg - som med sina 112 000 kr månaden tjänar 7 gånger så mycket som de lägst betalda kommunalarna. Att du inte skäms, Anders Borg.


Men trots en regering som inte gör annat än att försämra för arbetarklassens kvinnor. Trots en arbetsmarknad som fortsätter diskriminera och värderar kvinnors arbeta lägre. Trots att er arbetssituation bara blir hårdare, möts jag ständigt av er stolthet och glädje över den ovärderliga insats som ni gör för att samhället ska fungera. För att välfärden, omvårdande och tryggheten ska finnas där. Och det finns ingenting, ingenting, som är mer imponerande.Det är för att ni har varit drivande i kvinnokampen, det är för att ni har varit drivande i klasskampen, som jag kan stå här idag och säga att jag känner en oerhörd tacksamhet och stolthet - ni har visat era söner och döttrar att kamp lönar sig.


Det är tack vare er som jag kan stå här idag och säga att med Vänsterpartiet i kommunen går vi nu från ord till handling. För det räcker nu, snart 100 år efter att kvinnor fick rösträtt är det sannerligen dax att ta krafttag för att förbättra situationen.


Vi har bestämt att Malmö ska bli bättre. Vi ska ligga i framkant vad det gäller jämställdhet.


Vi har bestämt att alla som vill har rätt att arbeta heltid, vi ska inte ha ofrivilligt deltidsanställda i kommunen. Vi har bestämt att antalet timanställda ska minska till förmån för trygga tillsvidare jobb. Vi har bestämt att det ska arbetsvärderas och låglöne satsas. Vi har bestämt att vi ska se till att inflytandet på de kvinnodominerade arbetsplatserna ska öka.


Trygga heltidsanställningar kräver också att kommunen ser till att övrig service fungerar. Vänsterpartiet fått igenom att det ska finnas förskola på obekväm arbetstid och nattis. Vi har också sett till att barn till arbetslösa har rätt till 30-timmars förskola och inte bara de 15 som lagen reglerar.


Vi har i kommunen fått igenom satsningar på genuspedagogik, så att alla våra ungar ska få lära sig såväl den omvårdande leken med dockan som den äventyrliga leken på gården.


Vi har satsat på genuspedagogik för vi vet att pojkar får dubbelt så mycket talartid i klassrummet som flickor, vi vet att flickor och pojkar behandlas olika och  inte ges samma förutsättningar att lära sig och att trivas i skolan, flickor mår allt sämre och pojkarnas betyg rasar.


Vi har bestämt att även papperslösa kvinnor ska omfattas av kvinnofridsarbetet.  Man ska få hjälp och stöd undan sexualiserat våld utan att riskera utvisning. 


Vi har bestämt att killar och tjejer ska ha rätt till en meningsfull fritid på lika villkor. Vi satsar bland annat på jämställdhet i föreningarna, en rättvis fördelning av träningstiderna och att konst gjord av kvinnor ska uppmärksammas - för idag tillfaller de attraktivaste träningstiderna i högre grad killar och de senaste 15 åren har Malmö stads kulturpris i 81 procent av fallen gått till män.


Detta är några av de delar som ingår i den utvecklingsplan för jämställdhet som vi arbetat fram i kommunen.


Vi ska säkerställa att kommunen är jämställd både som arbetsgivare och i servicen till malmöborna. Och även om borgarna tillsammans med Sverigedemokraterna i den här staden gör allt för att förhala jämställdhetsarbetet så kommer jämställdhetsarbetet att ske. För vi stoppas inte.


Vi har lärt oss att kamp lönar sig. Vi tillhör samma stolta kämpande tradition av arbetarklassens kvinnor och vi har bestämt - att nu går vi från ord till handling.


Martina Nilsson

Vänsterpartiet, Kommunalråd

Av Martina Nilsson - 23 april 2011 00:05


Suck. I onsdags skulle Kommunfullmäktige i Malmö egentligen ha antagit "Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering" men Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna gjorde gemansam sak i en minoritets-återremiss.


Konsekvensen blir att arbetet blir försenat - som om vi kvinnor inte väntat länge nog... Men planen kommer tillbaka till KF och arbetet för en jämställd stad kommer inte att stoppas av att moderaterna är emot - som Sydsvenska sammanfattar det - att :

" Hela Malmö stad ska arbeta för att ge alla kvinnor och män, flickor och pojkar, likvärdig service, myndighetsutövning, fördelning av resurser, makt och inflytande.Som arbetsgivare ska Malmö stad arbeta för likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden för kvinnor och män och för jämn könsfördelning inom olika yrkesgrupper. Malmö stad ska förhindra sakliga oskillnader i lön.


Malmö stad ska presentera könsuppdelad statistik som underlag när pengar och resurser ska fördelas.Arbetet med genuspedagogik på skolor och förskolor ska prioriteras.Planeringen av kollektivtrafiken ska ta hänsyn till båda könens erfarenheter.


Kvinnor och män ska få likvärdig social omsorg. "

 

Läs mer rapportering kring frågan:

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1445079/Jamstalldhetsplan-splittrar-politiker.html

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1448143/Opposition-till-attack-mot-jamnstaldhetsplan.html

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1446724/Malmo-banar-vag-for-jamstalldhet.html

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/malmo/pressrelease/view/oppositionen-foersenar-jaemstaelldhetsarbetet-i-malmoe-620275


Har idag varit på redaktionsmöte med Socialistisk Debatt - ett Feministiskt nummer är på väg till tryckpressarna - så teckna dig för en prenumeration redan nu!


Glad Påsk!

Av Martina Nilsson - 4 april 2011 15:18

I dag erhöll Malmö stad 2 miljoner kronor i projektmedel från SKL för att fortsätta fördjupa arbetet med jämställdhet. Pengarna ska fördelas på tre av de projekt som syftar till att implementera arbetet med jämställdhetsintegreringen. Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering, som ska antas på kommunfullmäktige den 20 april, är den övergripande planen som ska styra hela kommunens arbete med mål att Malmö ska vara jämställt år 2020.


Stadskontoret erhöll medel för att skräddarsy kompetenshöjande utbildningar för kommunens ledande tjänstemän, samt för framtagandet av könsuppdelad statistik och en statistisk mätpunkt för att kunna avläsa utveckling i arbetet utvecklingsplanen.


Gatukontoret erhöll medel för att fortsätta sitt arbete med målet att Malmös offentliga rum och transportsystem ska vara utformat så att det är tryggt och attraktivt för alla oavsett kön. Utbildning av chefer och medarbetare är i fokus.


Rosengårds arbete med jämställdhetsintegrering är ett av kommunens äldsta och har fått fortsatt medel för att samtliga ledare och nyckelpersoner inom stadsdelen ska utbildas i jämställdhet och jämställd budget. De ska även ta fram enhetliga indikatorer för kvalitetsuppföljning av jämställdhetsmålen.


– Det är glädjande att vi får resurser från SKL för att ytterligare flytta fram jämställdhetspositionerna i kommunen. Det gör att vi snabbare och mer intensivt kan driva på för att skapa långsiktiga förändringar för att Malmö ska vara en jämställd kommun både i vår service till Malmöborna och i hur kommunen är agerar som arbetsgivare, säger en glad Martina Nilsson (V), jämställdhetskommunalråd.


– Jämställdhetsarbetet i Malmö handlar konkret om att garantera att du bemöts likvärdigt oavsett om du är man eller kvinna, att du ska ges samma möjligheter till karriär, våra barn ska ges samma möjligheter och att staden ska kännas trygg för både kvinnor och män. Och nu, med extra stöd från SKL, tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning för att nå dit, säger hon.Av Martina Nilsson - 2 april 2011 21:27

Reservation av bla mig i Vänsterpartiets partistyrelse, när en majoritet valde ställe sig bakom flygförbudszon över Libyen (och senare även att skicka dit JAS)


Vi har valt att reservera oss mot Partistyrelsens beslut att stödja flygförbudszonen över Libyen. Vi menar att det åtminstone borde tydliggöras när Vänsterpartiet anser att interventionen strider mot vad som kan anses vara acceptabla konsekvenser.


Vi menar att man innan man kommer till slutsatsen att militärt angripa Libyen måste ha prövat alla andra vägar för att lösa konflikten och stödja civilbefolkningen. Det har i dagsläget inte gjorts. De länder som sagt sig vilja vara medlingspart har avvisats av samma länder som i säkerhetsrådet röstat för flygförbudszonen. Vi menar att i enlighet med FN-stadgan och vårt partiprogram måste alla andra vägar vara prövade innan Vänsterpartiet kan ge sitt stöd till militärt våld. Att enbart förlita sig på ett FN-mandat är inte tillräckligt för att ställa sig bakom flygförbudszon och bomber mot Libyen. I vårt partiprogram står:


"Folkrätten, den internationella rättsliga praxis som reglerar förhål­landet mellan stater, måste försvaras och fördjupas. När respekten för det nationella oberoendet undergrävs och det generella förbudet mot anfallskrig åsidosätts, då öppnas nya vägar för imperialistisk expansion. Alla beslut om militärt våld som en sista utväg för att skydda freden och de mänskliga rättigheterna måste fattas av FN. Det är viktigt att vid ställningstagande gällande internationella insatser inte bara förlita sig på FN mandat, en individuell bedömning måste ske i varje enskilt fall. När så behövs måste Folkrätten och FN-stadgan kunna hävdas gente­mot säkerhetsrådet för att stärka FN:s ställning."


Tidigare flygförbudszoner som till exempel den över Irak och den i samband med Jugoslavienkriget har inte haft positiva effekter, utan har snarare försämrat situationen för civilbefolkningen. De har lett till omfattande förstörelse av viktig infrastruktur, såsom vatten- och elförsörjning, och lett till många civila offer. Vi ser också med oro att det är USA och Nato som leder insatsen mot Libyen och att det finns ekonomiska och strategiska intressen bakom deras handlande. Att stödja civilbefolkningen i deras kamp är inte deras syfte med deltagandet i operationen. Vi ser det inte som någon slump att USA förordar ett militärt ingripande i just Libyen men däremot inte förespråkar eller driver på FN för insatser riktade mot andra diktaturers hårda repression mot sin civilbefolkning, såsom i Saudiarabien,Syrien, Jemen eller Bahrain, för att bara nämna några exempel.


Då våra yrkanden inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot Vänsterpartiets ställningstagande för en flygförbudszon i Libyen 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2012
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ MartinaNilsson med Blogkeen
Följ MartinaNilsson med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se